El paper de les caixes de canvis

Caixa de canvis s’utilitza àmpliament, com en un aerogenerador. La caixa d’engranatges és un component mecànic important àmpliament utilitzat en un aerogenerador. La seva funció principal és transmetre la potència generada per la roda del vent sota l’acció de l’energia eòlica al generador i aconseguir que obtingui la velocitat de rotació corresponent.

Normalment, la velocitat de rotació de la roda de vent és molt baixa, la qual cosa està lluny de la velocitat de rotació requerida pel generador per a la generació d’energia. S’ha de realitzar gràcies a l’efecte creixent del parell d’engranatges de la caixa de canvis, de manera que la caixa de canvis també s’anomena caixa creixent.

La caixa de canvis suporta la força de la roda de vent i la força de reacció generada durant la transmissió d'engranatges i ha de tenir prou rigidesa per suportar la força i el moment per evitar deformacions i garantir la qualitat de la transmissió. El disseny del cos de la caixa de canvis es realitzarà d’acord amb la disposició, les condicions de processament i muntatge de la disposició, la comoditat per a la inspecció i el manteniment de la transmissió de potència del grup generador d’aerogeneradors.

La caixa de canvis té les funcions següents:

1. L’acceleració i desacceleració se sol anomenar caixes de canvis de velocitat variable.

2. Canvieu la direcció de transmissió. Per exemple, podem utilitzar dos engranatges sectorials per transmetre la força verticalment a un altre eix giratori.

3. Canvieu el parell de gir. En la mateixa condició de potència, com més ràpid gira l’engranatge, menor és el parell de l’eix i viceversa.

4. Funció d'embragatge: podem separar el motor de la càrrega separant dos engranatges de malla original. Com ara embragatge de fre, etc.

5. Distribuïu energia. Per exemple, podem utilitzar un motor per conduir diversos eixos esclaus a través de l’eix principal de la caixa de canvis, realitzant així la funció d’un motor que condueix diverses càrregues.

En comparació amb altres caixes d’engranatges industrials, ja que la caixa de canvis d’energia eòlica s’instal·la en una sala de màquines estreta a desenes de metres o fins i tot a més de 100 metres sobre el terra, el seu propi volum i pes influeixen de manera important en la sala de màquines, la torre, la fonamentació, la càrrega del vent unitat, cost d’instal·lació i manteniment, per tant, és particularment important reduir la mida i el pes generals; En l’etapa general de disseny, els esquemes de transmissió s’han de comparar i optimitzar amb el volum i el pes mínims com a objectiu a partir de la premissa de complir els requisits de fiabilitat i vida laboral; El disseny estructural s’ha de basar en la premissa de satisfer les limitacions d’espai i potència de transmissió, i tenir en compte, en la mesura del possible, una estructura simple, un funcionament fiable i un manteniment convenient; Cal garantir la qualitat del producte en tots els enllaços del procés de fabricació; Durant el funcionament, es controlarà l'estat de funcionament de la caixa de canvis (temperatura del coixinet, vibracions, temperatura de l'oli i canvis de qualitat, etc.) en temps real i el manteniment diari es realitzarà segons les especificacions.


Hora de publicació: 16 de juny de 2121