Processament del sucre

sugar

Les aplicacions de processament de la canya de sucre exigeixen un funcionament gairebé constant durant el temps de collita: les caixes d’engranatges INTECH ofereixen un fort historial de rendiment fiable.